Ga naar hoofdinhoud

De Amazones Den Bosch

Opdrachtgever

Vaanster Energie

Samenwerking

Vaanster Energie, VVE's, FF Kanaalrenovaties en RRS

Woningen

124

Extra

Woningen zijn gasvrij

Renovatie rookgasafvoer en verbeteren prestaties warmtepompen

De Amazones Den Bosch bestaat uit 3 woontorens die zijn opgeleverd in 2015. Verwarming, koeling en warm tapwater krijgen de 124 woningen via een WKO-installatie met een warmtepomp en cv-ketels. In de woningen zelf zit geen gasaansluiting.

De uitdagingen

  1. Het verhogen van de inzet van de warmtepomp voor het leveren van warm tapwater en verwarming. Het inschakelen van cv-ketels of warmtepomp – er is 1 warmtepomp voor het hele complex – gebeurt automatisch en de warmtepomp werd daarbij te weinig ingezet. 

  2. Het was noodzakelijk in alle 3 torens de rookgasafvoer van de cv-ketels te renoveren. Een probleem daarbij was dat de schacht van het rookkanaal geplaatst is tussen de woningen in, en daardoor niet bereikbaar zonder breekwerk in de woningen zelf.

  3. Overlast voor bewoners beperken. Tijdens de werkzaamheden was het van belang de toevoer van warm water voor verwarming en als tapwater zo min mogelijk te onderbreken.

De oplossingen

  1. Onderzoeken waarom de warmtepomp te weinig werd ingezet. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat onder andere de retourtemperatuur van het water te hoog was.

  2. Om de retourtemperatuur van het water te verlagen zijn een aantal installatietechnische oplossingen gedaan in de torens, waaronder het verwijderen van een aantal bypassen. Ook hebben we regeltechnisch een aantal zaken aangepast. 

  3. We hebben advies uitgebracht aan de installateur van de afleversets in de woning om in deze afleversets een aantal instellingen te veranderen voor het verhogen van de efficiency.

  4. Voor de renovatie van de rookgasafvoer hebben we een camerainspectie in de schacht vanaf het dak laten doen. Dit om te kijken of het mogelijk was om een nieuwe liner aan te brengen.

  5. Op basis van de resultaten van de camerainspectie hebben we een nieuwe liner aan de binnenzijde van de rookgasafvoer laten aanbrengen. Dit is gebeurd door de liner door het kanaal te trekken en onder druk te brengen, waardoor deze aan de binnenkant van de bestaande kanalen hecht en uithardt. 

Het resultaat

Door betere afstellingen en regeltechnische oplossingen is de inzet van de warmtepomp voor de 3 woontorens aanzienlijk verbeterd. Dit maakt de installatie veel efficiënter en kosteneffectiever. 

Zonder al te veel overlast is in elke toren de rookgasafvoer vernieuwd en daardoor de komende jaren weer veilig te gebruiken. 

Jorik van Woerkom, Manager Beheer en Onderhoud

“De renovatie van de rookgasafvoer moesten we zowel technisch, uitvoeringstechnisch en qua kosten op een goede manier oplossen. Het aanbrengen van de liner is op al deze punten een passende oplossing gebleken.”

Ivo Albers, Accountmanager

“Voor de bewoners zijn de werkzaamheden soepel verlopen, terwijl er een behoorlijk risico was op overlast. Die overlast hebben we door een goede planning en communicatie tot een minimum weten te beperken.”

Waarom past het binnen deze tijd?

Met het oog op duurzaamheid en energiezuinigheid is het van belang om installaties efficiënter te maken. Door de inzet van de warmtepomp te vergroten is er een verduurzamingsslag gemaakt.

Deze aanpassingen betekenen een verlenging van de levensduur van de gehele WKO-installatie.

Lees hier meer over De Amazones in Den Bosch.

Harold Hafkamp
Commercieel directeur

Heeft u vragen of wilt u eens in gesprek?
Laat Harold contact met u opnemen.