Ga naar hoofdinhoud

ACM: koppel prijs warmte los van gas

De Autoriteit Consument & Markt vindt dat de verplichte koppeling tussen de gasprijs en het maximumtarief voor warmte niet meer passend is in de huidige situatie. Logischer zijn maximumtarieven die gebaseerd zijn op de échte kosten van warmteleveranciers. Dit is gemakkelijker uit te leggen aan mensen die veel betalen voor warmte, terwijl die niet van aardgas komt. De ACM waarschuwt dat dit loslaten niet automatisch lagere tarieven betekent voor iedereen. 

Tarieven sterk stijgen

De maximumtarieven die gebaseerd zijn op de echte kosten van leveranciers zijn niet per se lager dan de tarieven nu. Bij hoge kosten van de leverancier, kunnen tarieven sterk stijgen in zo’n kostenmodel. Leveranciers van warmte lopen risico's, zowel technisch als commercieel. Daarom vindt de ACM dat extra maatregelen getroffen moeten worden om mensen te beschermen tegen te hoge tarieven en adviseert de overheid daar extra maatregelen voor te treffen.

Niet haalbaar

Als wordt besloten het huidige principe los te laten, is het niet zo dat het nieuwe systeem direct ingevoerd wordt. Hiervoor heeft de ACM ruime aanlooptijd nodig. Warmtebedrijven moeten informatie aanleveren op een uniforme manier, volgens regels die de ACM vaststelt. Hiervoor zijn grote aanpassingen in de boekhouding van de warmteleveranciers nodig, waardoor het niet haalbaar is om te starten op 1 januari 2025.  

 

Lees hier verder over hoe de ACM ervoor zorgt dat warmteleveranciers geen onredelijke winsten maken.