Ga naar hoofdinhoud

Privacy policy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Kersten Technische Bedrijven niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Kersten Technische Bedrijven aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

 

Artikel 1: Algemeen

De website: www.kerstentb.nl is eigendom van Kersten Technische Bedrijven. Kersten Technische Bedrijven houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Kersten Technische Bedrijven bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Omhoog

 

Artikel 2: Gegevensverwerking

Kersten Technische Bedrijven verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Kersten Technische Bedrijven zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien Kersten Technische Bedrijven hier wettelijk toe verplicht wordt.

Omhoog

 

Artikel 3: Cookies

Kersten Technische Bedrijven verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt Kersten Technische Bedrijven met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

Omhoog

 

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Omhoog

 

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Omhoog

 

Artikel 6: Privacy Statement Sollicitanten

Voor het sollicitatie proces bij Kersten Techniek is de volgende privacy statement van toepassing 

Omhoog

 

Artikel 7: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop Kersten Technische Bedrijven met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Omhoog