Skip links

Kersten Techniek, BIM-web en Conntech maken samen werk van techniek die slimmer, efficiënter, sneller en duurzamer is. Voor optimale resultaten op uw locatie verbinden we vakmanschap met slimme verbeteringen en innovatieve ontwikkelingen.

We richten ons daarbij op drie thema’s: slimmer en sneller installeren, Nederland helpen verduurzamen én een platform creëren om BIM toe te passen.

Kersten Techniek

Kersten Techniek legt zich toe op WKO-centrales en middenstroom (energietransitie).

BIM-web

BIM-web helpt andere bedrijven sneller en slimmer te installeren (met prefab) door een digitaal platform te creëren.

Conntech

Conntech maakt (prefab) producten waarmee bedrijven sneller en slimmer kunnen installeren.

We doen het in één keer goed

Als opdrachtgever ziet u natuurlijk graag dat wij ons werk snel en efficiënt doen. Tijd is geld. Hoe langer de uitvoering duurt, des te meer kosten en ongemak er mee gemoeid is. We besteden dan ook veel aandacht aan de planning en voorbereiding. Zodat er minder werktijd op locatie hoeft plaats te vinden en de gang van zaken op uw locatie zo snel mogelijk door kan gaan.

Unieke manier van werken

Onze oplossingen voor beheersbaarheid en snelheid: professionele planningsafdeling, frequent overleg met opdrachtgever en overige betrokken partijen, het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de montageteams en het in hoge mate toepassen van prefabricage.

Just-in-time prefab

Prefabricage stelt ons in staat om uren te verschuiven naar onze productie-unit waardoor het aantal uur op de bouw vermindert. Hierdoor kunnen we buiten het project om werkzaamheden verrichten die onafhankelijk zijn van projectplanning. Levering van deze prefab componenten gaat just-in-time en op basis van behoefte. Dit zorgt voor rust, beheersing, flexibiliteit en het draagt bij aan de efficiency.

Geen tijd verspillen

Door veel verantwoordelijkheid bij onze montageleiding neer te leggen, zien we bij de realisatie maximale flexibiliteit en een grote betrokkenheid. Onze medewerkers willen hun werk in één keer goed doen en geen tijd en geld ‘verspillen’ aan fouten. Ons hoofddoel is: de gewenste kwaliteit leveren binnen de planning én binnen het budget.

Goede 3D-voorbereiding

Uit onze ervaring blijkt dat budgetoverschrijdingen meestal het gevolg zijn van fouten in de planning, onvoldoende aandacht bij de opname van het pand en het niet kunnen inspelen op veranderingen tijdens de uitvoer van het project. Voor een juiste opname voor calculatie en engineering proberen we al in een vroeg stadium betrokken te zijn. Zo kunnen wij via 3D scans de ruimtes en installaties gelijk zeer nauwkeurig in beeld brengen. Hiermee weten we ongewenste verrassingen, fouten en onverwacht meerwerk tijdens uitvoering en engineering te minimaliseren.

Kersten Techniek is onderdeel van Kersten Technische Bedrijven.

Samen
maken
we het
verschil.

Return to top of page