Ga naar hoofdinhoud

Als we durven kiezen is klimaatneutraal in 2050 haalbaar

Netbeheer Nederland publiceerde deze maand Het eindrapport van de toekomstverkenning II3050. Hierin worden vier scenario’s van hoe de energietransitie zich richting 2050 kan ontwikkelen en laat de impact op infrastructuur, ruimte, kosten, uitvoering en grondstoffen zien. Een mooi naslagwerk voor netbeheerders, want om zo efficiënt te mogelijk te bouwen moet er vooruit gekeken worden. Het is van belang om te weten hoe energie op tijd op de juiste plek komt en hoeveel technici, materialen en ruimte nodig zijn om onze energienetten daarop aan te passen.

Het doel

De herinrichting van het energiesysteem wordt de grootste verbouwing in de geschiedenis van ons land genoemd. Netbeheerders werken hard om de energie-infrastructuur aan te passen en uit te breiden zodat Nederland in 2025 geen CO2 meer uitstoot. Dit jaar investeren ze gezamenlijk 5 miljard euro, en vanaf 2025 bedraagt dit zelfs jaarlijks 8 miljard euro. Deze enorme investeringen zijn echter niet zonder uitdagingen. Een van de grootste beperkingen is de beschikbaarheid van materialen en het tekort aan technische vakkrachten. Het opschalen van onze energie-infrastructuur vergt niet alleen financiële middelen, maar ook de juiste middelen en arbeidskrachten om deze visie werkelijkheid te maken.

Belangrijkste conclusies

1. Ruimte is essentieel

Een van de meest in het oog springende conclusies is dat er veel ruimte nodig is voor de nieuwe energie-infrastructuur. Tegen 2050 moeten maar liefst 50.000 nieuwe wijkstations worden geplaatst en 100.000 kilometer aan ondergrondse kabels worden gelegd. Dit staat gelijk aan de ruimte van 100.000 parkeerplaatsen en elke maand een afstand van Groningen tot aan Maastricht aan ondergrondse kabels. Deze ruimte verkrijgen - mét de daarvoor benodigde vergunningen - is van cruciaal belang om iedereen zowel nu als in de toekomst van energie te voorzien.

2. Samenwerking met overheden

Bouwprojecten van netbeheerders hebben soms wel doorlooptijden van tien jaar. Dit betekent dat we nu al werken aan een energiesysteem voor 2050. Het is van vitaal belang dat gemeenten en provincies concrete plannen opstellen over welke energiebronnen waar moeten komen en hoe nieuwe duurzame opwekking naadloos kan worden geïntegreerd in het netwerk. Deze samenwerking is essentieel om ons energiesysteem in balans te houden en negatieve effecten te voorkomen.

3. Rendabele investeringen

Om in de toekomst vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, moeten we meer (regelbare) productie en flexibiliteit in ons energiesysteem beschikbaar hebben. Momenteel is de markt voor investeringen in grootschalige batterijen en elektrolysers vaak niet aantrekkelijk genoeg voor investeerders. Het verstrekken van subsidies of andere stimuleringsmaatregelen kan deze markt een impuls geven en ons energiesysteem sneller en duurzamer in balans brengen.

Deze conclusies benadrukken de dringende behoefte aan vooruitdenken, samenwerking en investeringen om een duurzame energietoekomst te waarborgen. Nederland staat voor een enorme uitdaging, maar met de juiste stappen en keuzes kunnen we ons doel van een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 bereiken.

Benieuwd naar het hele rapport, dan kun je dit hier downloaden op de website van Gasunie.