Ga naar hoofdinhoud

Amsterdam bouwt door ondanks netcongestie

In Amsterdam was het volle stroomnet als eerste voelbaar door het aantal woningen, bedrijven, laadpalen en de datacentra die een claim op het elektriciteitsnet leggen. Hierdoor gingen de gemeente en netbeheerder Liander al in 2018 nauw samenwerken om netcongestie in Amsterdam het hoofd te bieden. Dit zorgt ervoor dat de woningbouw in de hoofdstad door kan gaan, ook al zit het stroomnet vol.

Elkaar nodig hebben

“Wij zien elkaar in ieder geval wekelijks en meestal vaker. We hebben elkaar nodig,” vertelt Paul van Engelen, regiomanager planvorming bij Liander. Hij doelt op zijn afspraken met Naut Loots, programmamanager Elektriciteitsvoorziening van Amsterdam. Zij trekken samen op om ondanks de problematiek rondom netcongestie, gebiedsontwikkelingen toch mogelijk te maken. Op alle niveaus wordt samengewerkt om het ingewikkelde en verstrekkende probleem aan te pakken.

Dezelfde knelpunten

“De netbeheerder heeft de gemeente nodig om noodzakelijke uitbreidingen te kunnen doen en de gemeente heeft de netbeheerder weer nodig om nieuwe woningen van elektriciteit te voorzien”, vertelt Van Engelen. Loots vult aan: “We hebben afgesproken dat we netcongestie echt samen aanpakken. We staan voor dezelfde knelpunten en ontwikkelen samen protocollen en procedures om voor versnelling te zorgen in die grote, stroperige stad.”

Informatie samengebracht

Deze werkwijze was voor de gemeente en de netbeheerder nieuw. “We hebben in kaart gebracht welke ontwikkelingen er in de stad gaande zijn, en wat de impact van verschillende scenario’s op het elektriciteitsnet is,” zegt Van Engelen. “Dat is heel gedetailleerd gedaan. We keken naar de precieze omvang van onder andere de woningbouw, laadpalen, openbaar vervoer, elektrisch varen, de effecten van de warmtetransitie en datacentra. We hebben alle beschikbare informatie over de vraag naar elektriciteit bij elkaar gebracht.”

Geen wijk zonder supermarkt

“De schaarse ruimte in Amsterdam is drie keer geclaimd, zowel onder als boven de grond”, aldus Loots. “Door samen plannen te maken lukt het veel beter om intern binnen de gemeente en naar inwoners toe te beargumenteren waarom de netbeheerder op een bepaalde locatie en aantal vierkante meters aan de slag moet.” Waar woningen meestal nog wel aangesloten kunnen worden, is het aansluiten van voorzieningen zoals een supermarkt vaak lastiger. Loots: “Wij willen geen slaapwijken bouwen. Als er geen supermarkt of school in de buurt is, wat voor wijk bouw je dan?”

Lees hier meer over deze vruchtbare samenwerking.