Ga naar hoofdinhoud

Compliance heeft een bedrijfsoverstijgend belang

Wat betekent compliant zijn nu eigenlijk en waarom is het belangrijk dat je er binnen de technisch dienstverlening samen aan werkt? We praten met QHSE-manager Rob van Leeuwen over compliant zijn, nu en in de toekomst.

“Rob, wat is er nu belangrijk binnen de compliance?”

“Open samenwerken en je kennis delen met partners. De installatietechnische branche groeit mee in de ingezette koers van transparantie en dat is een goede zaak. Vroeger was het veel meer ieder voor zich. Belangrijke kaders moet je gewoon delen met je beroepsgroep. De oude reflex van kennis voor jezelf houden, dat moeten we gewoon eens loslaten. Je leert van elkaar.”

“Is de praktijk bepalend?”

 “Ja absoluut, de compliance moet de praktijk in. Je kunt wat mij betreft de risicobeperking in twee contexten plaatsen. Enerzijds is er je eigen dagelijkse praktijk en anderzijds de bredere scope van geleerde lessen waarvan je weet dat ze andere bedrijven zullen helpen. Bij Kersten reduceren we risico, nemen we de juiste voorzorgsmaatregelen maar delen we ook cases met partners en zij met ons. Dat is de levende praktijk. Transparantie heeft onze branche een stuk verder gebracht. Ja, dus ik zie dat de toekomst van QHSE ook echt wel ligt in, je zou bijna zeggen, the wisdom of the crowd.”

“Hoe belangrijk is de context bij het beperken van risico?”

“Het inschatten van risico blijft -in eerste instantie- iets van het bedrijf zelf: wat vind je belangrijk om op te nemen in je beleid, gedreven door wet- en regelgeving? Dat vereist inschattingsvermogen en kennis van je eigen bedrijfsaard. Risico-inventarisatie is geen generieke bezigheid, al maak je wel gebruik van algemene leidraden.”

“Hoe zet de afdeling QHSE ‘compliant werken’ op de agenda, ook daar transparantie?”

“Eigenlijk staan we altijd op de bestuursagenda. Iedereen is het er bij ons roerend over eens dat het ‘top of mind’ moet zijn. En dan geen standaard riedel als laatste stukje van de agenda maar echt met gerichte aandacht kijken wat we als bedrijf doen. Je bent niet compliant in je uppie, daar heb je het hele bedrijf bij nodig. We leggen het niet top-down op, we werken aan een veiligheidscultuur. Het is fijn als je hoort dat collega’s op de hoogte zijn zodra je iets vertelt dat gaat over regels en wetten die van toepassing zijn op hun eigen praktijk. Dan zeg ik missie geslaagd!”

“Hoe houden jullie de compliance in check bij Kersten?”

Er is een scala van mogelijkheden om de wet- en regelgeving op de voet te volgen, van softwareprogramma’s tot full-service adviespartijen. Er zijn veel manieren om goed op de hoogte te blijven van de regels. Je moet eigen bronnen hebben en aangesloten zijn bij adviespartijen en alerts. Die combinatie is verstandig en alles is bij ons vastgelegd in het QHSE-handboek. In mijn optiek is het vasthouden aan je bedrijfsprotocollen, ontwerpstandaarden, checklists en goed versiebeheer een behoorlijke start. Maar...je mensen blijven het meest belangrijk, leidt ze op, reik ze de juiste hulpmiddelen aan, praat met ze, adviseer en schets kaders. Duidelijkheid geeft rust. Laat geen zaken aan het toeval over.

“Ervaren mensen nog wel werkvrijheid met die regels?”

“Het gaat over werken in alle vrijheid maar met een andere bril. Manoeuvreren binnen de veiligheid van je werk.”

“Ik kan me voorstellen dat het soms voor mensen voelt alsof ze niet meer mogen bepalen.”

“Ja, dat zou je denken, maar toch merken we dat collega’s het heel erg fijn vinden dat ze duidelijke kaders hebben waarbinnen ze kunnen werken. Ze zijn zich vaak niet bewust van de risico’s. En dan kom ik weer terug bij mijn quote, duidelijkheid geeft rust.”

“En de toekomst, hoe zie je die?”

“Ik sluit niet uit dat we een verschuiving zien naar meer flexibele regelgevingskaders die innovatie stimuleren terwijl ze de veiligheid en duurzaamheid blijven waarborgen. Het gaat allemaal razendsnel. Dan is een passende houding van de afdeling QHSE bepalend, bereikbaar zijn, vragen beantwoorden en collega’s op de hoogte houden.”

Meer lezen over QHSE? Meer informatie over onze afdeling vindt u hier.