Ga naar hoofdinhoud

Beter managen congestiemanagement

Congestiemanagement moet minder vrijblijvend

Er zijn belangrijke aanpassingen in de Netcode Elektriciteit gepubliceerd om congestiemanagement nog beter te managen. De regels en richtlijnen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorig jaar vastlegde in de Netcode Elektriciteit met betrekking tot congestiemanagement in de elektriciteitssector zijn geactualiseerd door de urgentie van het onderwerp. Het betreft onder meer de termijn voor publicatie van congestierapporten en de voorschriften met betrekking tot congestierapporten.

 

 

Termijn voor publicatie congestierapporten

De Netcode Elektriciteit verplicht een netbeheerder om een vooraankondiging te maken en het congestiegebied openbaar te maken wanneer hij een structureel tekort aan transportcapaciteit voorziet. Vervolgens publiceert de netbeheerder binnen zes maanden na de vooraankondiging een congestierapport waaruit blijkt welke opties er zijn voor congestiemanagement in dat gebied.

Dit is een welkome verandering, aangezien het voorheen niet ongebruikelijk was dat het tot wel twaalf maanden duurde voordat het rapport werd gepubliceerd. Deze kortere termijn draagt zeker bij aan een effectiever congestiemanagement en betere planning voor netbeheerders.

Voorschriften voor congestierapporten

De voorschriften voor het opstellen van congestierapporten worden ook aangepast. De ACM vraagt netbeheerders nu expliciet om te beschrijven hoe ze gebruikmaken van de vrijstelling van de N-1 verplichting, ook wel bekend als de 'vluchtstrook' van het elektriciteitsnet, om problemen zoals uitval op te vangen. Deze vrijstelling kan worden gebruikt om extra capaciteit beschikbaar te maken, wat van cruciaal belang is in tijden van congestie. Daarnaast is het nu duidelijk dat netbeheerders moeten aangeven hoeveel vermogen ze zullen inzetten voor congestiemanagementmaatregelen, waardoor de planning en transparantie verbeteren.

Verbeteringen en toekomstperspectieven

EMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water), juicht de duidelijkere richtlijnen en bredere mogelijkheden met betrekking tot congestiemanagement toe. Algemeen Directeur Hans Grünfeld: “Congestie management is heel belangrijk om op de korte termijn - wanneer nieuwe fysieke transportcapaciteit nog niet beschikbaar is - extra capaciteit vrij te spelen voor aangeslotenen die hun aansluiting willen uitbreiden of een nieuwe aansluiting willen hebben. Bijvoorbeeld om hun warmtebehoefte te elektrificeren t.b.v. verduurzaming. VEMW is actief betrokken bij de voorstellen die gericht zijn op capaciteitsallocatie en -verdeling. Juist omdat het een verdelingsvraagstuk en schaarste betreft kijken we daarbij naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van een maatregel, de rechtspositie van de aangeslotene en de uitvoerbaarheid.”

Benieuwd naar de andere aanpassingen in de Netcode Elektriciteit, lees alle informatie hier.