Ga naar hoofdinhoud

De energietransitie in vierkante meters

Een klimaatneutrale energievoorziening kost meer ruimte dan het fossiele systeem. Om dit goed te plannen tot 2050 is de benodigde ruimte voor het eerst in kaart gebracht in het Programma Energiehoofdstructuur. Net als de effecten hiervan op de samenleving. Het richt zich op nationale infrastructuur, zoals hoogspanningslijnen en -stations, grootschalige elektriciteitsproductie, batterijen, waterstoffabrieken en ondergrondse waterstofopslag.

1000 voetbalvelden

Het scenario waarbij we in Nederland in 2050 50 gigawatt elektrolyse opwekken met dank aan waterstoffabrieken, betekent dat een extra ruimte van 1000 voetbalvelden nodig is. Een waterstoffabriek bestaat onder meer uit een zuurstoffabriek en waterfabriek. Vier gigawatt capaciteit in 2030 neemt al 80 voetbalvelden in beslag. Minister Jetten, Klimaat en Energie: “Nederland staat aan het begin van een grote verbouwing van de infrastructuur, zeker waar het gaat om het energiesysteem. We kunnen niet meer project-voor-project over elkaar heen plannen zonder dat hier systematisch over is nagedacht.” 

150 hectaren

Ook moet een grote slag gemaakt worden met elektriciteitscentrales door de toenemende elektrificatie. Van ongeveer 20 gigawatt nu naar mogelijk 33 tot 36 gigawatt in 2050. Voor 230 megawatt is 1 hectare nodig, dus om de groei te maken wordt uitgebreid naar 150 hectaren. Alweer zo’n 300 voetbalvelden. De benodigde ruimte wordt hier wel beperkt door de locaties van conventionele energiecentrales te hergebruiken. Minister Jetten: “Door vooruit te denken en tijdig ruimte vrij te maken zijn er meer mogelijkheden om locaties te vinden die vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn.” 

 

Voor inzichten over de benodigde ruimte, kansen en knelpunten, bekijk hier het Programma Energiehoofdstructuur. Deze wordt vierjaarlijks geactualiseerd.