Ga naar hoofdinhoud

''Duurzame arbeid: we staan plotseling dichter bij elkaar dan ooit."

Binnen de verduurzaming hebben we niet alleen de missie om in 2050 uitstootvrij te zijn, ook binnen werk en werken liggen de nodige uitdagingen op het gebied van duurzame arbeidsrelaties. Het daagt ons uit om wendbaar te worden. Wat impliceert deze wendbare houding voor zowel bedrijven als de mensen die er werken? We praten erover met Maarten Mulders, manager HR van Kersten Techniek.

Opleiding en richting geven

“Alles start met de inhoud van je vak”, zegt Mulders. “De onderwijsinstellingen hebben de basis in hun pakketten. Natuurlijk, dat is de kern van iedere opleider, maar de praktijk ligt voor. Installatietechnische bedrijven helpen talenten dat hiaat naar de praktijk te overbruggen. Die ondersteuning gaat overigens op een hele andere manier dan voorheen. Het eerste dat we collega’s nu leren is: dit is je vak maar blijf openstaan voor verandering, samen bepalen we een carrièrelijn voor de juiste richting die bij jou past. Alles draait om wendbaarheid. Voor HR-afdelingen geldt dat we moeten stoppen met brandjes blussen en ons toeleggen op de strategische lijnen van duurzaam werken.”

Veranderen

“Duurzame arbeidsrelaties beginnen met helderheid”, geeft Mulders aan. “Verandering zichtbaar en tastbaar maken is daarbij de allergrootste uitdaging binnen bedrijven. Zo ook bij Kersten. We moeten de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf uit de abstractie halen, en mensen heldere perspectieven bieden. Ergens ‘in dienst zijn’ is nu zoveel anders dan een aantal jaren geleden, het is een continue leercurve voor zowel HR-afdelingen als medewerkers. Je staat dichter bij elkaar dan ooit tevoren. Er spelen wederzijdse belangen. De verwachtingen liggen ook hoger aan beide kanten. Medewerkers willen een meedenkende werkgever, zichtbaarheid, autonomie én teamwerk, transparantie over koers en medezeggenschap. HR-afdelingen wensen betrokken, prestatiegerichte, flexibele collega’s die zicht hebben op wat ze willen of wensen. Dat is niet vanzelfsprekend. Iedereen betaalt lesgeld. Deze veranderingsprocessen zijn taai. Kersten heeft sinds vorig jaar een OR en dat zorgt ervoor dat we samen nadenken en plannen toetsen. Eerst bespreken we mogelijke plannen met de OR en deze komt op zijn beurt ook met alternatieven en ideeën. Het is voor iedereen een ontzettend leerzaam proces.”

Aanpakken en faciliteren

“Binnen Kersten pakken we nu door”, vervolgt Mulders. “We hebben een open cultuur waar iedereen elkaar aanspreekt en elkaar ondersteunt, ondanks de drukte. Dat zit in ons DNA- die aanpakkersmentaliteit- dat krijgen we regelmatig terug van onze partners en klanten. Het feit dat we vooruitzien en niet blijven vasthouden aan gewoonten komt nu van pas in een tijd van grootschalige verandering. Duurzaamheid laat niet op zich wachten en om samen aan dat doel te werken wil Kersten dus ook echt dat collega’s zich blijvend comfortabel voelen. Ze moeten wennen aan het feit je jezelf continu moet ontwikkelen om voor te blijven. De HR-afdeling heeft daarin een faciliterende rol, we kijken samen met leidinggevenden naar welke perspectieven medewerkers hebben. De HR-afdeling is jong en we leren gaandeweg met en van onze collega’s. Uiteindelijk gaat duurzaamheid maar over een ding: perspectief bieden voor alle generaties.”

 

 

Duurzame arbeid is een totaalpakket

“Kersten geeft veel aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn voor de nieuwe koers. Een voorbeeld: je hebt voor het werken in de midden- en hoogspanning de juiste certificeringen nodig. Compliance en veiligheid zijn assets. Kersten heeft gerichte strategische keuzes gemaakt ten aanzien van het nastreven van onze duurzame, maatschappelijke doelen. Om onze collega’s kracht bij te zetten voeren we binnenkort incentives in. Zo levert jezelf blijvend ontwikkelen, naast werken aan een betere wereld, ook concreet iets op. Leren wordt extra beloond. 

Totaalpakket

Uiteindelijk gaat het bij duurzaam werken om een totaalpakket: zichtbaarheid van het werk, autonomie en zeggenschap, goede arbeidsvoorwaarden, het hebben van een doel en van nuttig werk. Wij willen bij Kersten dat iedereen goed in zijn vel zit en blijft zitten. Zo hebben we het vitaliteitsbudget ingevoerd, hebben we bedrijfsfitness en zijn we momenteel aan het kijken of we een leasefiets kunnen toevoegen aan de arbeidsvoorwaarden.

 

 

Iedereen mee in de versnelling

In zijn vooruitzichten is Mulders vastberaden het voltallige team mee te krijgen, óók de mensen buiten het kantoor. Hoe hij dit ziet? Gewoon even doen? Mulders: ‘Nee dat zeker niet want een organisatie op koers brengen zorgt ook voor onrust en verlies. Daar besteden we veel aandacht aan. Goed luisteren naar mensen en ze de veranderingen laten zien, en ook proberen er begrip voor te krijgen. Daar speelt de OR een grote rol. Zorgdragen voor onze medewerkers. We hebben zoveel verschillende mensen binnen Kersten: brede denkers, visionairs, data analisten, regelneven, specialisten, detaillisten, aanpakkers, handige handen, snelle schakelaars...jong, oud, man, vrouw en alles daartussenin.

Het belang van duurzame arbeidsrelaties binnen de organisatie is voor ons een belangrijke pijler voor de komende jaren en eentje waar ik hoop nog veel passend beleid voor te mogen ontwikkelen. Het is een uitdaging om carrièrepaden te creëren die passen bij de aard van het werk. Zowel voor intern- als voor extern personeel. Ons functiehuis wordt in verband met de nieuwe werkzaamheden herzien, we zijn bezig om loopbaanpaden te creëren, talentretentieprogramma’s op te zetten. Ook hebben we scherp wie onze high potentials zijn. Ze hebben echter geen uitzonderingspositie, iedereen bij Kersten is gelijk en krijgt gelijke kansen. Je moet wel zelf willen. Daarnaast proberen we steeds meer arbeidsvoorwaarden te creëren die passen bij individuele wensen en behoeften.”

Advies

Voor zijn vakgenoten heeft Mulders nog een advies: “ Hou processen en procedures voor mensen zo eenvoudig en transparant mogelijk, voorkom extra regeldruk voor mensen in tijden van grote verandering.”