Ga naar hoofdinhoud

Energie monitoren, optimaliseren, monetiseren.

We hebben een forse uitdaging om ons energiesysteem duurzaam en emissieloos te maken. Aardgas wordt vervangen door elektriciteit, maar het elektriciteitsnet is daarop niet berekend. Netbeheerders worden daarom steeds vaker gedwongen om aanvragen voor een verzwaring van de netaansluiting af te wijzen. Het vollopen of overbelasten van het elektriciteitsnet wordt ook wel netcongestie genoemd en het vereist een duidelijke verandering in het gebruik, verbruik en de opslag van energie.

Energie managen

We praten met Bernard Gijsberts van de afdeling Business Development & Innovatie bij Kersten. Om vooraf helderheid te scheppen: energiemanagement richt zich op het actief beheren en optimaliseren van het energieverbruik. Dit omvat in de eerste plaats het meten, monitoren en besparen van energie. Vervolgens wordt er gekeken naar de verbruikers- en opwekkingsprofielen en waar deze geoptimaliseerd kunnen worden door het (bij)sturen van het verbruik en het opslaan van energie.

“Veel mensen denken daarbij direct aan batterijen, maar inzetten op een combinatie van technologieën is zeker zo interessant. Denk hierbij aan het gebruiken van energie om buffers te verwarmen op momenten waarop er veel energie beschikbaar is." aldus Gijsberts.

Zo kunnen we door middel van sturing met een integrale systeemaanpak achter de aansluiting van het elektriciteitsnet een goede optimalisatieslag maken. Het in stappen uitwerken en uitvoeren om het energieverbruik van de installaties te beheren en te beheersen tijdens piekperiodes. Hierdoor kan de piekvraag worden verminderd en kan de energie-efficiëntie worden verbeterd.

Is goed energiemanagement dus een samenspel tussen operationele techniek en IT?

"Jazeker, we zijn al gewend om elektrische apparaten individueel aan te sturen, maar het beheren van klimaatgerelateerde installaties vergt veel meer. We halen ook veel informatie uit de markt. Kersten beschikt echter over alle benodigde expertise en streeft ernaar om op systeemniveau te ontwerpen, te engineeren, te beheren en te optimaliseren. We weten precies wat wel en niet mogelijk is bij het aansturen van installaties zonder de levensduur ervan te verkorten. Installaties zijn namelijk niet oorspronkelijk ontworpen met het oog op flexibiliteit."

En, wat levert dat klanten op?

"De combinatie van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, innovatie en voorspellend vermogen op basis van data is zeer onderscheidend. In de toekomst zal dit ertoe leiden dat we ons zullen inzetten voor prestaties, klanten helpen om hun energiekosten te verlagen en mogelijk zelfs geld te verdienen met flexibiliteit. De drie pijlers: energiemonitoring, optimalisatie en, ja, zelfs monetisering. Dit is alleen haalbaar met teamwork van alle disciplines binnen Kersten Techniek."

Energiemanagement biedt niet alleen voordelen voor onze klanten, maar helpt ook netbeheerders aanzienlijk bij het efficiënt beheren van hun elektriciteitsnetten. Hierdoor wordt de druk op de energie-infrastructuur verminderd en wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbeterd. In samenwerking met klanten kan Kersten bijdragen aan de bevordering van een duurzaam en kosteneffectief energiesysteem.

Wilt u meer informatie over energiemanagement, problemen met netcongestie of datagedreven werken? Neem dan contact op met Bernard Gijsberts.