Ga naar hoofdinhoud

Gedrag is de ‘smartest tool in the box’

Tooling is uitermate belangrijk om een veilige werkvloer te creëren. Toolboxes kunnen een effectief middel zijn voor veiligheidsbewustwording onder collega’s. Dragen ze bij aan een company culture of safety of zijn het maar gereedschapskistjes? We vragen het Q-specialist Raymond Verwoert bij Kersten.

Wat hoort er eigenlijk allemaal binnen complete toolboxes?

“Een toolbox geeft collega’s veelomvattende informatie, het is een ‘levende’ leidraad. Je bespreekt informatie maar de context leidt. Hoe herken je gevaar binnen je eigen werksituatie? Eigenlijk zeggen we altijd: veiligheid begint bij jezelf. De afdeling QHSE faciliteert het proces van veiligheid maar gedrag is uiteindelijk ‘the smartest tool in the box’.

Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen makkelijk bij de toolboxes kan op het werk?

“We werken met de VeiligWerk App. Die is bereikbaar voor iedere werknemer en flexwerker. Bereikbaarheid is -voor ons- de sleutel, informatie is voor iedereen toegankelijk, onafhankelijk van tijd en plaats. Een app is makkelijk te upgraden, eenvoudig in gebruik, transparant en mobiel. Maar persoonlijk contact blijft een troef, dan open je echt de dialoog over veiligheid.”

Waarin onderscheidt Kersten zich?

"Bij ons staan onderwerpen uit de praktijk centraal. Onveilige situaties identificeren, toetsen en analyseren wij onmiddellijk. We leren van elke situatie om onze preventieve maatregelen aan te scherpen. Proactief handelen is ons doel, ook al is dat niet altijd haalbaar. Verder verdiepen we ons graag in de veiligheidsprocessen van anderen om van elkaar te leren.”

Hoe zorgt Kersten ervoor dat alles in de toolboxes van goede kwaliteit is?

“Je toetst alles aan de dagelijkse praktijk, je vraagt om feedback, vraagt collega’s of het logisch is. Dat is waardevol, samen met collega’s toetsen we de toolbox, de expertise en de context van je professionals is goud waard. Maar tja, kwaliteit is subjectief, mag je van jezelf zeggen dat je iets goed doet? De praktijk laat het je wel zien!”

Hoe passen jullie de toolboxes aan voor de speciale veiligheidsrisico’s?

“Zoals ik eerder zei alles is bij Kersten contextgebonden en vaardigheidsgebonden. In het geval van speciale veiligheidsrisico’s doen we alles face to face, een goede toolbox geeft aanleiding tot discussie, die dialoog stimuleert het gedrag en voedt het veiligheidsbewustzijn. Ik neem een voorbeeld: bij een klant hadden we vlamvorming tot grote schrik, daar hebben we met de afdeling direct een toolbox voor gemaakt. Dat is achteraf, je doet dat liever vooraf. Je moet superscherp zijn.”

Welke stappen nemen jullie om de toolboxes goed te onderhouden en te controleren?

“We hanteren een driedeling waarbij we onze eigen context doornemen, de wetten en regels op de voet volgen en naar de BTT kijken (de best toegepaste techniek).”

Hoe vaak geven jullie training?

“Wij zijn VCA** gecertificeerd, dan is de eis dat je jaarlijks tien toolboxen geeft, maar voor de helft geldt een face to face verplichting. Audits vind ik meer een lijstje afwerken, je moet altijd denken in het algemeen belang. Daarom, hoe vaker hoe beter.”

Hoe verzamelen en gebruiken jullie wat werknemers zeggen?

“Soms komt het terloops samen tijdens de inspectie. Vallen zaken je op. Wij wachten niet af en beleggen verantwoordelijkheden. Projectleiders hebben bij ons een toezichthoudende rol, uitvoerders kunnen veel doen met een kort overleg in de keet. Het moet onderling leven. Tijdens de trainingen komt er altijd wel feedback, dan denk ik altijd: was ik voldoende helder dat ik nu vragen krijg of heb ik iets aangewakkerd? Dat is een precaire balans.”

Wat adviseer je een beginnende QHSE-afdeling?

“Je houdt de balans door kennis te delen, online is de informatie beperkt. Spreek met specialisten op het werkvoer, raadpleeg die professional. Zo zet je de eerste stap naar transparantie. Kijk ook naar adviesgroepen, fora en andere bedrijven. En vergeet niet, QHSE is breed, het is niet alleen Arbo technisch, het omvat veel meer. Wees helder waarmee je wilt starten en bouw het gaandeweg uit op basis van die prioriteiten.”