Ga naar hoofdinhoud

Leap24 en Kersten

Hoe twee partners een emissievrije toekomst, positief laden

Bij de aanleg van grootschalige laadvoorzieningen in Nijverdal en Hoogeveen vinden partners Leap24 en Kersten elkaar. Plezier, creativiteit en het hebben van een doel binnen het werk staan daarbij centraal. Beide bedrijven zien het belang in van het draagvlak dat nodig is om elektrificatie van transport en mobiliteit te laten slagen.

Positief opladen

“Eigenlijk is het best simpel”, zegt Ferry Bosgra, medeoprichter en COO van Leap24. “Laat zien dat wat je maakt goed werkt en zorg voor een hele goede gebruikerservaring. Laadpleinen aanleggen is geen doel op zich, mensen een goede ervaring geven en daarmee duurzaam rijden bevorderen wel. Zo is er wifi op de laadpleinen, uitstekende verlichting en er zijn voldoende voorzieningen zoals vuilnisbakken. Iedereen wil zich veilig voelen op een plek waar je enige tijd blijft.”

Elektrificatie begint met gebruikersvertrouwen

Leap24 ontstond vanuit de overtuiging dat er behoefte is aan grootschalige laadinfrastructuur voor elektrische (bestel)auto's en vrachtwagens. Partner Kersten Techniek werkt vanuit de missie samen met anderen duurzame installaties te realiseren voor een fossielvrij Nederland in 2050.

Gezamenlijke bedrijfsdoelen gaan verder dan alleen zorgen voor duurzame oplaadinfra; er moet worden gewerkt aan het vertrouwen dat elektrisch vervoer efficiënt en probleemloos functioneert en elektrificatie te laten slagen.

Verschuiving in denkwijze

Bosgra noemt het de ‘kip-ei discussie’, de mentale verschuiving die nodig is bij de energietransitie en de verregaande elektrificatie. Hij herinnert zich de vlootombouw jaren geleden nog: “Chauffeurs aarzelden aanvankelijk, maar zodra de groengasstations betrouwbaar bleken en toen we ze echt meenamen in die verandering, liep het als een zonnetje.”

Jan Pieter Manschot, Algemeen Directeur van Kersten spreekt over de energieparadox: “ Het betekent dat we anders moeten redeneren, binnen een wereld die zich kenmerkt door verandering. Er is een groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd bestaat de noodzaak om te streven naar milieuvriendelijke, duurzame en hernieuwbare energiebronnen om klimaatverandering tegen te gaan. Het brengt allerlei ogenschijnlijke tegenstrijdigheden bijeen. Dat heeft uitleg nodig. “

Partnerschap waar het plezier vanaf spat

Beide inzichten vanuit Leap24 en Kersten zetten aan tot anders ondernemen voor beide partijen: mensen vertrouwd maken met elektrificatie, techniek laten excelleren en een schone, veilig en fijne laadervaring bieden. Laadvoorzieningen plaatsen ze samen, snel en gericht. “We pakken door”, zegt Bosgra. “ Het is een solide partnerschap waar het plezier vanaf spat. We verliezen daarbij de eindgebruiker niet uit het oog. Kersten kwam met het geweldige idee om lantaarnpalen op zonnepanelen op de laadpleinen te plaatsen. Een slimme en efficiënte oplossing om een prettige en veilige omgeving te creëren voor mensen, zelfs tijdens de donkere uren”.

Ambities

Zowel Leap24 als Kersten zien de in 2025 in te voeren zero-emissiestadsdistributiezones als uitdaging. Deze bredere context van duurzame stedelijke planning schept de behoefte aan voldoende oplaadpunten, die in de periferie moeten komen. De laadinfrastructuur langs de snelwegen wordt al goed opgepakt, maar op industrieterreinen ontbreekt het nog aan een uitgebreide laadinfrastructuur voor bijvoorbeeld elektrische bestelauto's. Leap24 richt zich daarom op het creëren van een landelijk netwerk van snellaadstations op (industriële) bedrijventerreinen en strategische stedelijke locaties. De ambitie strekt echter buiten onze landsgrens, het bedrijf is ook actief in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Kersten en Leap24 willen beide in een rap tempo positieve veranderingen aanbrengen in de mobiliteitssector. Een ding is helder: in deze fase van de transitie moet je op de juiste plek zijn met de juiste uitleg.

Contact

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem dan contact op, wij vertellen graag meer.