Ga naar hoofdinhoud

Hoeveel vogelslachtoffers maken windmolens op zee?

Het aantal vogelslachtoffers door windturbines is onduidelijk. Op dit moment zijn er wel schattingen op basis van theoretische modellen, maar niet op feitelijke waarnemingen. Daarom gaat Vattenfall camera’s installeren bij windpark Hollandse Kust Zuid. Zo ontstaat er een beter beeld van het aantal dode vogels door deze groene energie. Jesper Kyed Larsen, bioscience expert bij Vattenfall: "Windindustrie en natuurbeschermers hebben er beide baat bij om te begrijpen welke invloed turbines hebben op vogelpopulaties.”

Turbines stilzetten

Eerder is een onderzoek als dit al uitgevoerd voor windparken op het land. Larsen: "Met deze proef testen we veelbelovende camera- en AI-technologie om de telling van het aantal slachtoffers te verbeteren: hoeveel zijn het er en onder welke omstandigheden gebeurt het? Op de langere termijn zal een beter begrip van de risico's realistische voorspellingen opleveren voor nieuw te bouwen windparken en helpen bij het verfijnen van de curtailment procedures, zodat de turbines op de juiste momenten kunnen worden stilgezet."

Start van de telling

In augustus begint het onderzoek en duurt een jaar, waarbij het zich richt op de herfst- en lentetrekperiodes. Er worden 16 infraroodcamera’s geplaatst die 24/7 aanstaan. Met AI en speciale software detecteren de camera’s vallende objecten en selecteren de relevante beelden. Zelfs 's nachts en bij slecht weer, zoals regen of mist. Ze kunnen kleine vogels spotten tot een afstand van ongeveer 120 meter. Voor grote vogels is het bereik van de camera tot 300 meter.

Meer weten over hoe de telling van het aantal vogelslachtoffers plaatsvindt? Klik hier.