Ga naar hoofdinhoud

Koffiegesprek met Coneco

Dion Brouwer en Sjimmie Martens

Gelijkwaardig samenwerken:

“De taart is groot genoeg en de opdracht gigantisch”

In onze blogserie Koffiegesprek praten we met klanten, partners, adviseurs en leveranciers openhartig, out of the box en zonder mitsen en maren over de stand van zaken in de markt, over interdisciplinaire samenwerking en de toekomst.

We zitten aan tafel bij Kersten Techniek. Een Koffiegesprek over samenwerken op basis van vertrouwen en kennis delen, met respect voor elkaars specialisme waarbij de som meer is dan de afzonderlijke delen. Rond de tafel zitten Sjimmie Martens, Manager Marketing en Communicatie bij Kersten Techniek en Dion Brouwer, Strategisch adviseur Duurzaamheid Coneco: “Het liefst haken we aan nog voordat er een streep op papier staat.

 

Dion Brouwer, Strategisch adviseur Duurzaamheid bij Coneco

"We proberen juist om er naast te gaan staan, een verlengstuk te zijn."

Dion: In ons vak zijn er nog veel scheidingen tussen werelden: “Ik ben adviseur en jij de regelfirma” of “Ik ben adviseur en jij de installateur.” We proberen juist om er naast te gaan staan, een verlengstuk te zijn. Ik merk dat onze branche daar nog niet altijd voor openstaat.

Sjimmie: Ik heb de indruk dat steeds meer installateurs jullie al opzoeken voor samenwerking.

Dion: Dat klopt, maar het kan nog beter. Ik denk dat het ook echt moet. Anders komen we er niet met de energietransitie en duurzaam verbruik. We zetten als Coneco daarom heel erg in op de voortrajecten, dáár kunnen we als regelfirma het verschil maken. Kersten ziet dat. Wij kunnen onze kennis goed met jullie delen; regeltechniek optimaal inzetten voor de levensduur van ‘jullie’ installatie, voor energiebesparing en voor de gebruiker. We moeten als samenwerkende partijen openstaan voor elkaars inzichten en kennis. Maar waarom vindt men samenwerking op basis van partnerschap lastig?

Sjimmie Martens, Manager Marketing en Communicatie bij Kersten Techniek:

Sommigen zien installateurs en meet- en regeltechnici niet als objectief, dat we dan de Rolls Royce onder de installaties aanbieden en dat ze teveel moeten betalen.

Sjimmie: Sommigen zien installateurs en meet- en regeltechnici niet als objectief. Als je de bedenker ook laat realiseren, dan zijn opdrachtgevers bang dat wij de Rolls Royce onder de installaties aanbieden en dat ze sowieso te veel moeten betalen. Gek genoeg ziet de markt fabrikanten en adviseurs wél als objectief. En heel veel opdrachtgevers laten ‘objectieve’ partijen als eerste de basis leggen of zelfs bestek maken voor een installatie. Als installateur zoeken wij vooral partijen die samen willen sparren, ontwikkelen, bedenken en realiseren. Het fijne van zo’n partnerschap is dat deze langetermijndenkers ons écht als de specialist beschouwen; ze zien, ervaren en waarderen onze kennis als meerwaarde, letterlijk en figuurlijk.

Dion: Dat is precies het soort samenwerking waar wij ons als Coneco het meest op ons gemak voelen en onze kennis en expertise ook ten volle kunnen inzetten. Het liefst haken we aan nog voordat er een streep op papier staat. Als meet- en regeltechnici zitten we in een treintje, en jammer genoeg vaak achteraan. Terwijl we weten dat een ontwerp of bestek beter, optimaler, duurzamer kan. Dat frustreert, want we weten dat het soms beter of slimmer kan! Door aan de voorkant mee te denken en door meer te standaardiseren kunnen we samen veel grotere stappen zetten. We hebben veel projecten gemaakt, onder meer met Kersten, waarin we bewijzen dat je door meet- en regeltechniek direct mee te nemen in een ontwerp echt zo veel betere resultaten kunt behalen. In verbruik, maar ook in duurzaamheid en levensduur van de installatie zelf. En in comfort!

Sjimmie: We praten nu vooral over W-installaties, maar we doen binnen Kersten ook E-techniek. Mijn overtuiging is dat deze ook vaak nog gescheiden werelden veel meer bij elkaar moeten komen. We moeten die twee kenniskanten bundelen en verweven.

 

Dion Brouwer, Strategisch adviseur Duurzaamheid bij Coneco

Er moet meer verbinding en samenwerking komen, niet alleen tussen E en W, tussen M&R en installatie, maar ook tussen fabrikanten onderling en tussen fabrikanten en leveranciers.

Dion: Er moet meer verbinding en samenwerking komen, niet alleen tussen E en W, tussen M&R en installatie, maar ook tussen fabrikanten onderling en tussen fabrikanten en leveranciers. Installaties en bodemenergiesystemen bestaan uit allemaal onderdelen, die bij verschillende partijen liggen: het onder- en bovengrondse gedeelte, warmtepompen, kasten, meters… Al die partijen moeten veel meer samenwerken. Om alle installaties beter, rendabeler en betrouwbaarder te laten functioneren. Daar is in mijn optiek een heel grote slag te behalen.

Sjimmie: Eens. Ik denk wel dat de installateur daarin een heel cruciale rol speelt. Wij zijn uiteindelijk degene die de bronpartijen opdracht geven. De manier waarop wij dat doen, is partnering: wij zijn net zo open naar onze leveranciers als we naar onze opdrachtgevers zijn, en die openheid geldt ook tussen ons en onze onderaannemers, waarbij we trouwens liever spreken van nevenaannemers of samenwerkingspartners. We willen niet elke keer de markt op om nieuwe uitvoerders te zoeken. Omdat we waarde hechten aan het bouwen van een team, waarmee we in veelvoud en repeterend bijvoorbeeld bodemenergiesystemen kunnen realiseren. Dat is onze doelstelling. Als we de energietransitie willen doormaken moet je aan partnering doen, moet je samenwerken.

Dion: Absoluut. Wij willen, maar kunnen dat als M+R-onderneming niet alleen.

Sjimmie: Laten we elkaars kennis goed benutten, want de taart is groot genoeg en de opdracht gigantisch. Waarom zou je elkaar wantrouwen? Durf samen te werken en te zeggen: jij weet het beter dan ik. Durf een specialistische onderneming te vragen: wil jij met mij jouw kennis delen?

Dion: We moeten ontwerpvrijheid en verantwoordelijkheid buiten ons eigen kennisgebied durven te leggen. We zien nu nog te vaak ontwerpen waarvan we denken: had ons ontwerpvrijheid gegeven dan hadden we samen een beter presterende installatie kunnen opleveren. Soms zelfs goedkoper of sneller. We proberen in de ontwerpfase mee te denken met adviesbureaus en installateurs. Soms lukt dat! En dat is vaak het begin van partnerschap en samenwerking.

Dion Brouwer, Strategisch adviseur Duurzaamheid bij Coneco

"Partnersamenwerking zorgt voor meer ontwikkeling, innovatie, standaardisering en werkplezier."

Dion: Maar helaas is het ook nog vaak zo dat we ons echt aan de letter van het bestek moeten houden. Voor de bedrijfscontinuïteit is de verleiding groot om gewoon maar te voldoen aan die bestekken. Gelukkig merk ik dat we steeds vaker investeren in die voorkant, in dat partnerschap. Dat kan mede omdat de vraag op dit moment zo groot is waardoor we in de positie zijn om de inhoudelijke keuze te maken. Dan kiezen we voor partnertrajecten. Dat zorgt voor meer ontwikkeling en innovatie en levert meer werkplezier. Bovendien zorgt een partneraanpak voor standaardisering, dat merken we bijvoorbeeld in onze samenwerking met jullie. En dat loont! In de tijd dat ik maar aan één bestek kan werken, kan ik er ook acht op eenzelfde manier optimaalinregelen met partners die begrijpen dat optimalisatie en duurzaamheid in elke schakel en elk deelgebied van een project zit. 

Dit Koffiegesprek bestaat uit drie delen. Lees hier het vervolg.

 

Contact

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem dan contact op, wij vertellen graag meer.