Ga naar hoofdinhoud

Maatschappelijke kosten van netcongestie hoog

Dat de drukte op het stroomnet, netcongestie, de energietransitie vertraagt is een probleem waar netbeheerders hard aan werken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nu de opdracht uitgezet om voor een inschatting wat nu eigenlijk de maatschappelijke bruto kostprijs is van netcongestie. En die loopt op. Zo kan de gederfde toegevoegde waarde wanneer bedrijven niet kunnen groeien als gevolg van netcongestie, wel oplopen tot een schadepost van bijna €50.000 per gemiste MWh.

Aannames en afbakeningen

Het bedrijf Ecorys onderzocht voor het ministerie van EZK de maatschappelijke kosten van netcongestie. In een eerste rapport geven ze een schatting van wat de kosten zijn als één MWh elektriciteit niet gebruikt kan worden door netcongestie of als één MWh duurzame elektriciteit niet ingevoed wordt. Ecorys berekende wat de bruto kosten van netcongestie zijn. Door de aannames en afbakeningen die ze hebben gemaakt, zoals het buiten beschouwing laten van vervanging en aanpassing, zijn deze schattingen niet direct bruikbaar om de totale maatschappelijke kosten te berekenen.

Gederfde toegevoegde waarde

De berekeningen van Ecorys om de schade te bepalen, zijn ingewikkeld want er moet met veel verschillende elementen rekening gehouden worden. In het rapport blijkt dat de gederfde toegevoegde waarde als bedrijven niet kunnen groeien door netcongestie het hoogst is. De verschillen tussen sectoren worden vooral bepaald door hoe intensief ze energie gebruiken om waarde te creëren. De kosten op dit gebied variëren sterk, van 0 euro per MWh tot 49.931 euro per MWh, afhankelijk van de sector en de manier waarop een sector zich uitbreidt (conventioneel of toekomstgericht).

Kosten bij woningbouw

De maatschappelijke bruto kostprijs van netcongestie voor woningbouw bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de gederfde toegevoegde waarde van de bouwsector. Maar de kostprijs van de bouw van een woning vertegenwoordigt niet de volledige waarde van een woning. Het tweede deel betreft het gederfde woongenot van mensen die in de huizen hadden kunnen wonen die niet gebouwd zijn door netcongestie. Dit woongenot is verwerkt in de marktprijs die mensen betalen voor een woning. De kostenrange voor woningbouw is daarom 594 tot 3.118 euro per MWh netcongestie.

Vervolgonderzoek nodig

In het rapport worden bandbreedtes gebruikt en wordt aangegeven welk vervolgonderzoek nodig is om een beter beeld te krijgen. Dit vervolgonderzoek start binnenkort en de resultaten worden begin 2025 verwacht. Het is belangrijk dat in dit onderzoek vervanging en aanpassing worden meegenomen. Nu wordt ervan uitgegaan dat een activiteit stopt als er geen zwaardere netaansluiting mogelijk is, maar er zijn voorbeelden van bedrijven die slimme oplossingen vinden. Bedrijven gebruiken bijvoorbeeld steeds vaker batterijen op hun eigen terrein als er sprake is van netcongestie.

Lees hier meer over alle geschatte kosten en hoe deze zijn berekend in het eindrapport: