Ga naar hoofdinhoud

Mensen met een laag inkomen leven duurzamer

Uit het onderzoek ‘Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit is een interessante conclusie te lezen. Waar het onderzoek zich eigenlijk concentreerde op de houding, gedrag en veranderbereidheid van religieuze en niet-religieuze Nederlanders als het gaat om klimaat, viel vooral het verschil tussen laag en hoog inkomen op. Hoogopgeleide ‘rijke’ mensen leven een stuk minder duurzaam.

Duidelijkheid en regie

Het gevoel voor urgentie van het klimaatprobleem is in vergelijking met 2019 toegenomen met 9% (65% ten opzichte van 74%). Een verklaring daarvoor kan zijn dat mensen het gevoel hebben de gevolgen te merken aan het weer. Ouderen, vrouwen, hbo- en wo-geschoolden en mensen die in stedelijker gebied wonen trekken zich het meeste aan van de klimaatcrisis. Helaas leidt dit gevoel niet over de hele linie tot duurzamer gedrag. Uit het onderzoek blijkt dat hbo- of wo-opleiding dit gevoel nauwelijks omzetten in meer duurzaam gedrag. 

Zwakke samenhang

‘Grappig’ is dat waar mensen met een lager inkomen er minder duurzame opvattingen op na houden, juist deze groep duurzamer leeft. Zeggen is dus nog geen doen. Het rapport spreekt zelfs over een ‘zwakke samenhang’ tussen klimaatopvattingen en duurzaam gedrag. Een eenduidige verklaring ontbreekt nog, maar een optionele verklaring is de gemiddelde hogere levensstandaard die als vanzelf resulteert in een hogere consumptie en ecologische voetafdruk.

Lees hier meer over dit onderzoek en mogelijke verklaringen voor het verschil tussen ‘arm’ en ‘rijk’ op het gebied van duurzaamheid.