Ga naar hoofdinhoud

Miljarden aan netverzwaring besparen door smart energy hubs

Uit onderzoek van Royal Haskoning dhv blijkt dat er alleen al in Oost-Nederland 330 miljoen euro aan netverzwaring en 1 megaton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden, door plaatsingen van smart energy hubs (seh’s) op bedrijventerreinen. Welke ook netcongestie verminderen. Tijd dus om seh’s grootschalig uit te rollen. Er zijn alleen nog wettelijke obstakels.

Aftrekken van de winst

In het Landelijke Actieprogramma Netcongestie, onlangs gepresenteerd door netbeheerders, staat dat de verzwaring van het stroomnet de exponentieel groeiende vraag naar (duurzame) stroom onmogelijk kan bijbenen. Het vergroten van de ‘flexibele capaciteit van het net’ is een belangrijk punt. Waarbij ze energy hubs op bedrijventerreinen expliciet als oplossing benoemen.

Hans Peter Oskam, directeur van Netbeheer Nederland, benadrukt dat voor dat doel nieuwe wettelijke kaders nodig zijn. Zo leunt de seh op Schiphol Trade Park nog op de bereidheid van individuele bedrijven om individuele energiecontracten te delen. Terwijl ze daar bewijzen hoe goed het werkt. Dankzij slimme technologie kunnen ze bedrijven daar van netaansluitingen voorzien, ondanks netcongestie. 

Veel onbenutte capaciteit

Om niet geheel afhankelijke zijn van de goodwill van individuele partijen, heeft Netbeheer Nederland een nieuwe contractvorm in de maak voor clusters van bedrijven, die het wil voorleggen aan toezichthouder ACM. In zo’n groepscontract moeten de rechten en plichten voor alle partijen duidelijk worden.  

“Ik denk dat voor opschaling standaardisatie nodig is”, zegt Oskam in BT Magazine. “Als je de energietransitie in minder dan honderd maanden wilt laten slagen. We hebben in Nederland vierduizend bedrijventerreinen en we kunnen niet vierduizend pilots doen. Waar mogelijk en nodig zullen we groepscontracten moeten afdwingen, als je ziet dat er écht veel onbenutte capaciteit is dat door samenwerking veel slimmer ingezet kan worden.”

Meer informatie over hoe seh’s exact werken en wat ze kunnen betekenen? Lees hier het hele artikel van stadszaken