Ga naar hoofdinhoud

Nauwelijks urgentie voor energie in verstedelijking

Verdere verstedelijking is onvermijdelijk om aan de woningvraag te voldoen. Dat betekent ook warmte en elektriciteit uit duurzame bronnen voor al deze nieuwe woningen. Het energievraagstuk is een van de allergrootste opgaven in deze verstedelijking. Helaas blijkt uit onderzoek geïnitieerd door het ministerie van BZK en uitgevoerd door Antea Group dat juist dit onderwerp nauwelijks urgentie lijkt te hebben in de verstedelijkingsprocessen.

Moeilijk in praktijk

Onderzoeker Paul van den Bragt uit Delft laat zien dat het energievraagstuk meer inhoudt dan alleen het oplossen van het directe probleem van netcongestie. Voor een goede integratie van energie in de verstedelijking zijn een gedeeld toekomstbeeld, schakels tussen verschillende niveaus en meer samenwerking nodig. Deze overgang vereist keuzes en afstemming: binnen en tussen sectoren en op verschillende vlakken. Hoewel de ambitie er is, blijkt het in de praktijk lastig om duurzame energie volledig te integreren in de verstedelijking.

Druk van netcongestie

Bij het plannen van nieuwe stedelijke gebieden wordt meestal gekeken naar de totale score op verschillende aspecten (fysiek, maatschappelijk, economisch). Hierdoor kan een locatie die goed scoort op energie, op andere punten minder scoren. Daarom is energie vaak niet de doorslaggevende factor in de woningbouwplanning. Het staat vooral op de agenda in gebieden waar al sprake is van netcongestie. Deze problemen zorgen voor de noodzaak tot verandering. Voorheen hadden netbeheerders vooral een adviserende rol, maar door de druk van netcongestie werken zij nu intensiever samen.

Voortgang onder druk

Ondanks de intensievere samenwerking, is de betrokkenheid van netbeheerders vooral praktisch: hoe krijgen we de benodigde kabels en stations op tijd geplaatst? Het volle stroomnet zorgt voor meer behoefte aan planning en prioritering van locaties en energie-infrastructuur. Voor kleine gemeenten is de impact van netcongestie op woningbouw groter, omdat ze minder financiële mogelijkheden hebben. De onzekerheid over de capaciteit van het netwerk maakt het financieel risicovol om te investeren in woningbouw, omdat de voortgang hierdoor onder druk staat.

Lees hier meer over het onderzoek van Anthea over welke rol het energievraagstuk op dit moment inneemt in de verstedelijking.