Ga naar hoofdinhoud

Klimaatbeleid

Nieuw kabinet afwachten? Geen optie voor duurzaamheid van Nederland

In een dringende brief aan de Tweede Kamer vragen organisaties waaronder VNO-NCW het demissionair kabinet om het klimaatbeleid niet controversieel te verklaren.


Als dat gebeurt dan ligt het onderwerp namelijk – kort door de bocht – stil totdat het nieuwe kabinet is aangesteld. “Een heleboel zaken uit de klimaataanpak kunnen niet wachten tot een volgend kabinet op stoom is, zoals de aanpak van netcongestie”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Schaden van landsbelang

In de brief komt het landsbelang ter sprake. Een onderwerp mag niet controversieel verklaard worden als dat belang in gevaar komt. Om het wettelijk bepaalde doel van 55% reductie in 2030 te bereiken, benadrukken de briefschrijvers dat zowel het huidige klimaatbeleid als het aanvullende pakket vóór het voorjaar van 2023 moeten worden geïmplementeerd. Belangrijk is dat de noodzakelijke stappen voor het behalen van deze doelen nu voorrang krijgen.

Organisaties

Naast VNO-NCW en CNV zijn de volgende organisaties, afzender van de brief: Urgenda, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Stedin, Nationaal Klimaatplatform, TenneT, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO Noord, Aedes vereniging van woningcorporaties, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander en MVO Nederland.

Onzekerheid

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Mensen in het land, bedrijven en andere organisaties hebben duidelijkheid nodig hebben om noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Dat kan niet nog (meer dan) een jaar wachten. Met een hele brede maatschappelijke coalitie doen we daarom nu deze oproep aan de politiek en het is veelzeggend dat zo’n brede coalitie er zo eensgezind over is.”

Klimaatfonds

Een voorbeeld dat de coalitie noemt in de brief is het Klimaatfonds. Het geld is al gereserveerd, maar nog niet in begrotingen toegekend. Als dit geld op de plank blijft liggen doordat besluiten erover (wel) controversieel verklaard worden, leidt dit tot onnodig ernstige vertraging in de uitvoering en kan niet worden geïnvesteerd in zaken als nieuwe warmtepompen, elektrisch rijden, etc. Stilstand kan voorkomen worden als de parlementaire behandeling over bestaand beleid kan doorgaan.

Lees de brief aan het kabinet en het achtergrondartikel van VNO-NCW via deze link.

Contact

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem dan contact op, wij vertellen graag meer.