Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe energiewet fundament voor energietransitie

Onlangs nam de Tweede Kamer de nieuwe Energiewet aan. Hoewel de Eerste Kamer hier nog over moet stemmen om de wet definitief te maken, lijkt dit met de grote meerderheid in de Tweede Kamer slechts een formaliteit te zijn. De nieuwe Energiewet richt zich op het beheer van het gas- en elektriciteitsnet, consumentenbescherming en data-uitwisseling om de energietransitie te ondersteunen. Een belangrijke rol is weggelegd voor burgers, die dankzij zonnepanelen, warmtepompen en slimme technologie zowel consument als producent zullen zijn, de zogenaamde prosumenten.

Delen en opslaan

Hans van Cleef, hoofd Energy Research & Strategy bij Publieke Zaken, legt in de nieuwste Marktupdate Elektriciteit uit dat de nieuwe energiewet de opslag en het delen van energie mogelijk maakt. Dit vormt de basis voor het bereiken van nationale klimaatdoelen en de energietransitie. Op dit moment zorgt de gasprijs nog steeds voor hoge elektriciteitsprijzen. Dit zal pas echt veranderen als het delen en opslaan van energie een grotere rol krijgt, zodat vraag en aanbod de hele dag beter op elkaar afgestemd wordt.

Weg vrij voor duurzame energie

De energiewet gaat met name kleinverbruikers – met zonnepanelen – beschermen tegen te hoge prijzen. “Er zal in de wet worden opgenomen dat de vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn”, stelt van Cleef. “De terugleverkosten en heffingen voor zonnepanelen zullen direct na het afbouwen van de salderingsregeling stopgezet worden. Tenslotte wordt er een Raad voor energie ingesteld, die advies levert over beleid gericht op de energietransitie en over het bevorderen van strategische onafhankelijkheid van aanbod van energie, in voorbereiding op de vijfjaarlijkse Nationaal Plan Energiesysteem. Deze Energiewet lijkt dus de weg voor meer duurzame energie vrij te maken.”

Lees hier meer over dit onderwerp via Warmte365.