Ga naar hoofdinhoud

Planbureau: klimaatdoel 2040 is haalbaar

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het nieuw gestelde klimaatdoel van 90% minder uitstoot in 2040 ten opzichte van 1990, haalbaar is. Ook internationaal gezien is het een rechtvaardig doel. Wel denkt het PBL dat het halen van dit doel afhangt van voldoende maatschappelijk draagvlak.

Realistisch

Begin februari stelde de Europese Commissie voor om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 in 2040 met 90 procent te laten dalen, ten opzichte van het niveau in 1990. Zo blijven we volgens de Commissie goed op koers om in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal te zijn. Alle EU-lidstaten, dus ook Nederland, moeten hier nog wel mee instemmen. Maar volgens het Planbureau is het voor ons land waarschijnlijk een realistisch, hoewel ambitieus, doel. 

Verdeling

PBL buigt zich in het rapport over de verdeling, want de wereld mag nog ongeveer 250 gigaton CO2 uitstoten om te proberen de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw op 1,5 graden te houden, met een kans van 50% op slagen. Hoe verdeel je dit voor de komende jaren over de verschillende landen en wat wordt de taartpunt voor Nederland? PBL onderzocht wat een eerlijke verdeling is volgens verschillende principes uit de wetenschappelijke literatuur. 

 

Lees hier alles over de verdeling en hoe we het klimaatdoel wél kunnen halen volgens het Planbureau voor de Leefomgeving.