Ga naar hoofdinhoud

Slim Strandnet Scheveningen: lokaal energiebeheer wordt realiteit

Kersten Techniek werkt samen met de gemeente Den Haag, Stedin en OpenRemote aan het Slim Strandnet in Scheveningen. Dit innovatieve, autonome elektriciteitsnet, ook wel microgrid genoemd, vormt een essentieel onderdeel van de oplossing voor netcongestie in Nederland.

Het belang van democratisering van energie

In het energiesysteem van de toekomst is flexibiliteit essentieel. Eindgebruikers spelen een grote rol, mits goed ondersteund door voorspelmodellen en sturing op afstand. Zo kunnen zij met hun installaties automatisch en vrijwillig bijdragen aan de optimalisatie van het energiesysteem. Het gevolg is slimme, lokale afstemming van vraag en aanbod, voordelige energie-inkoop en optimale benutting van de netcapaciteit.

Hoe startte Slim Strandnet?

De gemeente Den Haag neemt sinds 2020 deel aan de City Deal ‘Een Slimme Stad, zo doe je dat’. Een driejarig programma dat erop gericht is een toolbox met instrumenten en producten te ontwikkelen voor digitale innovatie in steden. Een van de proeftuinen is Living Lab Scheveningen, waar innovaties getest worden. De innovatie Slim Strandnet is een lokaal energienet waar een aantal gemeentediensten, strandpaviljoens, zonneopwek en een strandbatterij zijn aangesloten. Door het slim sturen en balanceren van vraag en aanbod wordt de aanwezige capaciteit beter benut en wordt congestie voorkomen. De resultaten dienen ook als voorbeeld voor andere gebieden in Den Haag waar het elektriciteitsnet overbelast is. Het project is ook een voorbeeld van een energiegemeenschap waar gemeente en bedrijven energie delen en zo duurzaam mogelijk inrichten. Het project wordt mede ondersteund door een Kansen voor West subsidie. Stedin experimenteert hier met het elektriciteitsnet van de toekomst: bewezen innovaties uit de pilot worden opgeschaald naar andere laagspanningsnetten in Nederland. En samen hebben die een enorme impact op een duurzame, betaalbare energievoorziening voor Nederland. Voor het ontwerp en de bouw van de digitale infrastructuur, gebaseerd op open standaarden en open source technologie, schreef de gemeente Den Haag najaar 2023 een aanbesteding uit. De partners Kersten Techniek en OpenRemote zijn voor dit project geselecteerd.

De energiehub aan zee is een proeftuin voor vooruitgang

Voor Kersten betekent deze opdracht de volgende stap in het samen mogelijk maken van de energietransitie door het ontwikkelen van methoden en technieken om elektrificatie, warmtetransitie, beheer en onderhoud te integreren. Dit met als doel een oplossing te bieden voor congestie door middel van energiemanagement. Samenwerkingspartner van Kersten -OpenRemote- zegt erover: “Het Slim Strandnet Scheveningen biedt een uitgelezen kans om te demonstreren hoe een volledig open source aanpak onderscheidend kan zijn in het managen en optimaliseren van het energiesysteem. Na onze eerdere samenwerking kijken we ernaar uit om opnieuw met Kersten Techniek aan de slag te gaan, in samenwerking met de gemeente Den Haag en Stedin. We hopen bovendien dat het een inspirerend voorbeeld kan zijn van een innovatieve aanpak waarbij zowel automatisch als op gedragsverandering gestuurd wordt."

Het grote belang van energiehubs voor bedrijven

De vraag naar elektriciteitstransport stijgt, door grootschalige zon- en windprojecten voor de opwek van energie, maar ook door meer verbruik van elektriciteit door elektrificatie van de industrie, meer elektrisch vervoer en elektrisch verwarmen. Netbeheerders investeren fors in de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar dit kost tijd. Daarom moeten we het net ook slimmer benutten. Dat kan in een e-hub door vraag en aanbod van energie in een lokaal gebied op elkaar af te stemmen. Zo ontstaat er meer ruimte voor verduurzaming of groei. Lokaal opgewekte energie wordt zoveel mogelijk ook lokaal en direct verbruikt door het binnen de e-hub uit te wisselen. Is er flexibiliteit 'over' binnen de e-hub, dan kunnen de aangesloten partijen in sommige regio’s afspraken maken met Stedin of TenneT om deze energie op bepaalde momenten tegen een vergoeding terug te leveren om hiermee knelpunten in het stroomnet te verzachten.

Met het Slim Strandnet zet Scheveningen een belangrijke stap in de energietransitie. Dit project toont hoe lokale energieoplossingen bijdragen aan een stabieler en efficiënter elektriciteitsnet, een visie waar Kersten Techniek -binnen dit partnerschap- trots aan bijdraagt.

Bernard Gijsberts
Technisch directeur

Meer weten over wat Kersten voor u kan doen ten aanzien van energiemonitoring? Laat Bernard contact met u opnemen.