Ga naar hoofdinhoud

Stedin zoekt plek voor 400 megawatt capaciteit

Netbeheerder Stedin wil in 2024 maar liefst 400 megawatt aan nieuw vermogen toevoegen. Dat is gelijk aan twee keer de stroomvoorziening van de stad Utrecht. Stedin benadrukt dat die uitbreiding alleen te realiseren is door samenwerking met onder meer gemeenten. Dat betekent ook een grote investering voor dit jaar van bijna een miljard, namelijk 924 miljoen euro.

Twee van de drie straten open

De investeringen van de netbeheerder stijgen ieder jaar. Dat is omdat de vraag naar extra capaciteit snel stijgt door de verduurzaming. De netbeheerder verwacht dat de komende jaren twee op de drie straten in Nederland open moeten voor werkzaamheden. Om het nieuwe vermogen toe te voegen, moeten zij 700 kilometer aan nieuwe kabels leggen in de grond en ongeveer 400 nieuwe transformatorhuisjes plaatsen. Daarnaast bouwt en verbouwt Stedin dit jaar ook dertig grote verdeelstations.

Versnellen van processen

Het bouwen van zo’n station kan volgens de netbeheerder in drie jaar, echter de voorbereidingen nemen meer tijd in beslag, soms wel zeven jaar. “Op dit punt valt winst te behalen, maar dat kan alleen als we goed samenwerken en transparant zijn in wat we nodig hebben van elkaar”, vertelt Trudy Onland, COO van Stedin. “Samen met gemeenten en andere betrokken partijen richten we ons op het structureel versnellen van bestemmingsplanwijzigingen, het verkrijgen van grondposities en zakelijk recht voor de benodigde uitbreidingen van infrastructuur.” 

Lees hier meer over de doelen van de netbeheerder voor 2024.