Ga naar hoofdinhoud

Stijging verduurzaming bij Nederlandse bedrijven

Goed nieuws: een groeiend aantal bedrijven heeft zich in 2023 toegewijd aan duurzaamheid. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op een recente conjunctuurenquĆŖte onder bedrijven in verschillende sectoren, blijkt dat maar liefst 82% van de bedrijven dit jaar maatregelen trof om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Waar ligt de focus?

De enquĆŖte onthult interessante inzichten in de prioriteiten van bedrijven als het gaat om duurzaamheid. Bijna 23% van de bedrijven richtte zich vooral op het verduurzamen van hun energieverbruik. Daarnaast zet 15% van de bedrijven stappen op het gebied van de circulaire economie, met een focus op milieubewust gebruik van grondstoffen en afval. Een andere 8% van de bedrijven concentreerde zich op het verminderen van uitstoot. Maar liefst 36% van de bedrijven koos ervoor om een combinatie van maatregelen te implementeren met betrekking tot energie, uitstoot en circulaire economie. Niettemin, bijna 18% van de bedrijven heeft in 2023 geen verdere stappen gezet in de richting van duurzaamheid.

Belangrijkste obstakels

Een van de uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen bij het nastreven van duurzaamheid, is de financiƫle factor. Voor 25% van de ondernemers is afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering. Ruim 14% noemt een tekort aan financiƫle middelen als belangrijkste obstakel, terwijl een iets kleinere groep (11%) te weinig voordelen ziet in duurzaamheid. In het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werknemers) noemt 3 op de 10 bedrijven de afhankelijkheid van derden als de belangrijkste belemmering. Bij het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) zijn dit er 2 op de 10. Het kleinbedrijf noemt daarentegen een tekort aan financiƫle middelen, onbekendheid met duurzaamheidsopties, en het onvoldoende zien van de voordelen van duurzaamheid vaker als belangrijkste obstakels.

Optimisme

Desondanks is er optimisme te vinden. Bijna 35% van de bedrijven beoordeelt hun bedrijfsvoering als grotendeels of volledig duurzaam. Ongeveer de helft geeft aan deels duurzaam te werken, terwijl 15% van de bedrijven slechts in beperkte mate duurzaam opereert. Het grootbedrijf is over het algemeen positiever over hun eigen duurzaamheidsprestaties in vergelijking met het midden- en kleinbedrijf. Het is belangrijk om te onthouden dat duurzaamheid een continu proces is, en bedrijven streven verschillende doelen na op basis van hun mogelijkheden en marktvereisten. Bedrijven vergelijken zich vaak met normen binnen hun eigen sector, collega-bedrijven, en de mogelijkheden om te verduurzamen binnen hun branche.

Lees het hele artikel van het CBS hier.