Ga naar hoofdinhoud

Transportrechten als mogelijke oplossing

Constant werken netbeheerders bij het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) samen met betrokken partijen aan oplossingen om het elektriciteitsnet toegankelijk en betrouwbaar te houden. Alternatieve transportrechten is een nieuw plan in de strijd tegen netcongestie. Een nieuw voorstel ligt nu bij toezichthouder ACM.

Gereduceerd tarief

Alternatieve transportrechten zijn speciale afspraken waarbij men het recht krijgt om elektriciteit te gebruiken op momenten dat er niet veel vraag is, waardoor het probleem van netcongestie vermindert. Er zijn twee varianten van alternatieve transportrechten: tijdsblokgebonden en tijdsduurgebonden, die aangeslotenen een gereduceerd transporttarief bieden.

Opent mogelijkheden

Deze rechten zijn niet alleen toepasbaar in congestiegebieden, maar kunnen ook buiten deze gebieden worden benut. Het tijdsduurgebonden transportrecht, opent mogelijkheden voor grootschalige opslag op het hoogspanningsnet van TenneT. De verwachting is dat de ACM in het tweede kwartaal van dit jaar het voorstel goedkeurt, waarna netbeheerders de alternatieve transportrechten kunnen implementeren.

Meer weten over de transportrechten, lees hier het hele artikel van Pontklimaat.