Ga naar hoofdinhoud

Waarom overstappen op elektrisch rijden

Overwegingen om over te stappen op zero emissie (ZE) logistieke voertuigen

Steeds meer bedrijven zijn de overweging aan het maken om over te stappen op zero emissie (ZE) logistieke voertuigen. Wie over gaat stappen naar elektrisch rijden, ziet zich gesteld voor vragen. Denk aan vragen als: willen we laadpalen op ons eigen terrein en hoeveel laadpalen hebben we nodig? Kunnen we een vermogensuitbreiding op onze netaansluiting krijgen bij de netbeheerder? Willen wij zelf energie gaan opwekken en of willen we energie opslaan in een batterij?

En denk ook aan de verrekening van wat is de waarde van HBE’s (Hernieuwbare Brandstof Eenheden)?. Wie groene energie voor vervoer levert, krijgt daarvoor van de overheid HBE’ toegekend. Hoe meer auto’s of vrachtwagens een bedrijf oplaadt, hoe meer HBE’s daar tegenover staan. En de verkoop van deze en het beschikbaar stellen van HBE’s levert geld op.

Wat wel meespeelt is dat de TCO-berekening van ZE-voertuigen nog niet is rond te rekenen. Maar de overheid komt met steeds meer maatregelen waarbij de vervuiler meer moet betalen. Dit is een stimulans voor ondernemers die overstappen naar ZE logistieke voertuigen, waardoor het TCO-break even point ten opzichte van fossiele brandstof versneld dichterbij komt.

Extra uitstootvermindering CO2

De overheid heeft haar ambitie om CO2 te besparen ook verhoogd. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord moet de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% verminderd zijn. In de Voorjaarsnota van 26 april 2023 benadrukte het kabinet dat het ambitieniveau hoger ligt en er extra uitstootvermindering van circa 22 megaton gerealiseerd dient te worden. Hiermee streeft de overheid een doelstelling van 55% na en voert beleid voor 60% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Mobiliteit dient voor 2030 een bijdrage te hebben geleverd van minimaal 20% ten opzichte van 2021.

Subsidies en fiscale regelingen

Voor bedrijven heeft de overheid verschillende subsidies en fiscale regelingen ingesteld voor de aanschaf van elektrische bestel- of vrachtauto’s. Ook zijn er overgangsregelingen, waarbij de ergste vervuilende voertuigen als eerste worden uit gefaseerd.

De transitie naar duurzame mobiliteit betekent dat rijden op fossiele brandstof stapje voor stapje minder interessant wordt. Zo neemt de overheid diverse maatregelingen om de markt in beweging te krijgen om over te stappen naar ZE-voertuigen.

Hieronder de belangrijkste maatregelen:

Zero emissie zones

Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren stellen 29 gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Dit zijn de zogenaamde zero-emissiezones. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

Vrachtwagen heffing start vanaf 2026

De hoogte van de vrachtwagenheffing hangt af van milieukenmerken en van het gewicht van een vrachtwagen: hoe schoner en lichter, hoe lager de heffing. Voor de vrachtwagenheffing geldt onder meer dat  vrachtwagens per gereden kilometer betalen op de Nederlandse snelwegen en op een aantal lokale en regionale wegen. De heffing op lokale en regionale wegen is bedoeld om het uitwijken van vrachtverkeer tegen te gaan.

Netcongestie voorkomen

Het verduurzamen van het wagenpark kan niet zonder laadoplossing. Laden op het (eigen) bedrijfsterrein is voor vrachtauto’s een must, maar voor de eigen bestel- en zakenauto’s is thuisladen ook een goed alternatief. U moet dus nadenken over waar de laadoplossing geplaatst kan worden en hoeveel laadpalen er nodig zijn. En wanneer zullen de meeste auto’s laden?

Trucks en bestelauto’s zullen vooral ‘s nachts langdurig laden met een beperkt vermogen en overdag bij gelegenheid met een snellader. Met alleen kijken naar de logistiek bewegingen in combinatie met benodigde laadinfra ben je er echter nog niet. In veel gebieden in Nederland is sprake van netcongestie, waardoor het benodigde vermogen niet toereikend is.

Slim laden

Met slim laden kan voor een deel de netcongestie ondervangen worden. Steeds vaker hebben palen de mogelijkheid om loadbalancing toe te passen waardoor het beschikbaar vermogen beter wordt verdeeld. Hierdoor kunnen pieken in energieverbruik worden te voorkomen.

Vanwege netcongestie kan een aanvraag voor verzwaring van de energieaansluiting afgewezen worden. Het is dus zeker de moeite waard om pieken in verbruik te voorkomen om laden mogelijk te maken.

Opslag

Heeft u beperkt vermogen beschikbaar en wekt uw bedrijf energie op uit bijvoorbeeld zonnepanelen en wilt u deze inzetten voor uw mobiliteit, dan is opslag in een batterij een goede oplossing. Met deze opslag kunt u het energieverbruik beter spreiden over de gehele dag omdat het moment van opwekking van energie met zonnepanelen niet altijd synchroon loopt met de laadmomenten van mobiliteit. Met een batterij is er de mogelijkheid om verbruikspieken af te vlakken en energieprofielen te verleggen in tijd waardoor u niet over de contractwaarde van uw aansluiting gaat.

Meer weten?

Kersten Techniek biedt als strategisch installatietechnisch partner diverse diensten. We denken mee en adviseren over de laadinfrastructuur vanuit de bestaande situatie. Daarbij kijken we ook of de huidige installatie in de toekomst blijft voldoen, bijvoorbeeld als er later meer laadpalen bij gaan komen.

Contact

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem dan contact op, wij vertellen graag meer.