Ga naar hoofdinhoud

Winst voor regionale energiestrategie

De Tweede Kamer stemde deze week in met de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (Wgiw). Dit betekent dat gemeenten nu duidelijkheid kunnen geven over alternatieven voor het gebruik van aardgas. Ze kunnen nu beslissen welke gebieden moeten stoppen met aardgas en wanneer, en welke andere warmtebronnen mogelijk zijn.

Duidelijkheid en regie

Gemeenten hebben dankzij deze wet de mogelijkheid om plannen te maken voor de overgang naar andere warmtebronnen. Ook worden er regels vastgesteld om ervoor te zorgen dat warmtenetten betaalbaar blijven. Deze duidelijkheid helpt bij het realiseren van betaalbare en duurzame warmtevoorziening, het verminderen van drukte op het energienetwerk en het streven naar een energieonafhankelijk Nederland. Het geeft gebouweigenaren ook vroegtijdig zekerheid. Zij weten dadelijk of ze moeten investeren in nieuwe technologieën. Duidelijkheid en regie zijn belangrijk voor iedereen, aldus Netbeheer Nederland.

Geplande verduurzaming

Na het invoeren van deze wet beslissen gemeenten vanaf wanneer aardgas niet meer gebruikt mag worden in bepaalde wijken. De aardgas-netbeheerder is dan niet langer verantwoordelijk voor het transport van gas, indien er een goed en betaalbaar alternatief is. Dat betekent ook dat netbeheerders niet langer een heel gasnetwerk in stand moeten houden voor enkele aangeslotenen. Dat maakt het mogelijk dat gemeenten en netbeheerders samen planmatig met verduurzaming aan de slag kunnen.

Lees hier meer hierover en hoe er vervolg aan het wetsvoorstel gegeven wordt via Netbeheer Nederland.