Ga naar hoofdinhoud

Aansluitingen voor Kabels tot 20.000 volt.

Zonnepark in Pekela

Als Kersten Techniek hebben we in opdracht van ProfiNRG het AC-gedeelte aangesloten voor 34.614 zonnepanelen in het Groningse Pekela. Het totale park omvat 125.000 zonnepanelen en kan daarmee 16.000 huishoudens voorzien van elektriciteit.

Aansluitingen voor Laag- en middenspanningskabels

Bij het zonnepark Pekela worden 64 omvormers gevoed vanuit twee compactstations. Hier hebben we als Kersten de laagspanningskabels voor aangesloten. Ook hebben we met middenspanningskabels de compactstations op het inkoopstation aangesloten. Assistent projectleider Wesley Burger: “Vanuit Netbeheerder Enexis komt een voedingskabel binnen op de vermogensschakelaar in het inkoopstation, deze zal daarna doorgezet worden op een andere kabel met een maximale spanning van 20.000 Volt. Vanuit deze installatie gaat de kabel onder de grond door naar de twee compactstations. Die stations zetten de spanning weer om naar een lager spanningsniveau van 800 Volt voor de omvormers.”

Kabels bewerken

Om de kabels goed aan te sluiten is het soms nodig deze te verlengen. Dat kan door het aanbrengen van verbindingsmoffen en voor dit werk in het het middenspanningsgebied zijn onze monteurs opgeleid.

Kou en regen vormden hierbij in Pekela wel een uitdaging. “Onder een bepaalde temperatuur mag je een kabel niet meer bewerken, dus aanstrippen of buigen”, zegt Wesley Burger. “Samen met ProfiNRG hebben we gekeken naar een oplossing, zodat het werk toch soepel door kon gaan. Dat kon door tenten te plaatsen met heaters erin en dompelpompen om het regenwater af te voeren.”

0,1 Hz-meting

Voor de ingebruikname hebben we op twee verschillende momenten een 0,1 Hz-meting uitgevoerd. Met deze meting kijken we of de kabel goed is en of deze beproefd  kan worden met het spanningsniveau waarvoor hij uitgelegd is. “Hiermee kunnen we problemen en beschadigingen in of buiten de kabel opsporen. Die komen heel mooi uit zo’n meting. Maar alles was prima in orde.”

Aandacht voor de omgeving

Het zonnepark in Pekela is niet alleen technisch een mooi project, het is ook een mooi project omdat er aandacht is voor de omgeving en natuur. Er zijn 42.000 heesters aangeplant, er zijn twee akker- en weidevogelgebieden aangelegd en er is een gebied ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. De Universiteit Groningen doet er bovendien onderzoek naar het effect van zonneparken op de biodiversiteit en de bodem.

Contact

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem dan contact op, wij vertellen graag meer.