Ga naar hoofdinhoud

Check in bij Kersten en krijg gericht advies

Wat beoogt u met uw DC?Heeft uw in de afgelopen vijf jaar verduurzamingswerkzaamheden verricht binnen uw DC?Wat is uw duurzame aandachtsgebied?
Wat is de totale oppervlakte van uw DC in m2?Welk type DC betreft het?

Welke vormen van eigen transport zijn er rondom uw DC?


Welke energie-intensieve logistieke- en/of transportmiddelen zijn er binnen uw DC aanwezig?Wat is de reden dat u wilt verduurzamen?Heeft u andere vragen of opmerkingen voor onze DC-expert?
Gegevens