Ga naar hoofdinhoud

bij het verduurzamen van een bedrijf

Elk initiatief telt

Een duurzaam begin.

Een duurzaam begin maken voelt voor veel kleine- en middelgrote bedrijven vaak als een te grote opgave. Niet alleen vanwege alle wet- en regelgeving, maar met name het aantal stappen dat men denkt te moeten zetten. Een duurzaamheidskickstart hoeft echter niet ingewikkeld te zijn. Kersten Techniek spreekt hierbij uit eigen ervaring, als middelgroot bedrijf doorliepen wij de afgelopen jaren kleine- en grote stappen.

Waarom überhaupt beginnen?

Naast de noodzaak om een bijdrage aan een gezonde planeet te leveren, zijn er meerdere goede redenen om bewust bezig te zijn met het verduurzamen van het bedrijf. Dan draait het niet alleen om ‘gezonde’ installaties maar des te meer om een bewuste houding ten opzichte van de duurzame stappen en de aanpak. Kersten ondersteunt kleine-, middelgrote en grote bedrijven met die eerste stappen richting groen ‘vermogen’.

Waar begint impact dan?

Bij verduurzaming gaat het vaak om het efficiënt en het scherpzinnig omgaan met natuurlijke bronnen. Zoiets heeft niet echt een ‘startschot’ en het is een doorlopend proces. Het initiëren van slimme kostenbesparingen en het doen van kleinere investeringen die met de tijd zullen renderen is een begin. Maar het vraagstuk is veel breder dan dat. We geven enkele tips:

Laat geld geen horde vormen, denk in waarde toevoegen

Kersten begrijpt dat niet elk bedrijf het budget heeft om grote investeringen te doen in duurzame technologieën. Elke organisatie kan laagdrempelig starten. Voorbeelden zijn investeringen in energiezuinige verlichting, isolatie en ventilatiesystemen binnen kantoorruimtes. Zo kan het energieverbruik al snel verminderen en een flinke besparing opleveren. Het overstappen op duurzame energiebronnen als zonne-energie, windenergie, warmte- en koudeopslagsystemen, zijn inzetbaar bij de groei van het bedrijf. Het zijn impactvolle systemen om direct de bedrijfsuitstoot te verminderen. Het bedrijf verduurzamen gaat over waarde toevoegen door te investeren in dat brede belang.

Prioriteer! Maak een stappenplan om later van te profiteren

Kleinere bedrijven hebben (nog) niet te maken met de richtlijnen van het CSRD. Om een beeld te scheppen: de CSRD-rapportages van grote bedrijven gaan met name over consequent openheid van zaken geven over de bedrijfsactiviteiten op gebied van duurzaamheid. Daar komt een heel breed scala aan duurzaamheidskwesties aan bod: milieuaspecten-, sociale organisatie- en governance-vraagstukken. De les uit iets groots als de CSRD? Het gaat om het zien van een veel breder spectrum dan alleen ‘milieu’. Start daarom vooral als klein bedrijf vast met het stellen van prioriteiten ten aanzien van wat je op gebied van duurzaamheid belangrijk vindt. Begin bijvoorbeeld met het in kaart brengen van waar energie, grondstoffen en water worden gebruikt en waar afval wordt geproduceerd. Maar kijk ook naar je ‘sociale kapitaal’, je mensen. Onderneem vanuit deze roadmap de eerste, concrete stappen. Naarmate het bedrijf groeit zullen deze stappen bijdragen in het laten meegroeien van een duurzame bedrijfsvoering.

Verduurzaam broodnoodzakelijke processen als eerste

Mobiliteit is een goed voorbeeld van waar je als bedrijf de CO2-uitstoot makkelijk kunt verminderen. Laagdrempelige acties zijn hier: de mogelijkheid om thuis te werken, fietsplannen initiëren en ov-reizen faciliteren. Kijk je als organisatie naar diepte-investeringen dan is het vergroenen (de elektrificatie) van het wagenpark een uitstekende stap. Laadpalen bij de parkeerplaatsen, en voordelige leaseconstructies voor elektrisch vervoer. Om bij leasen te blijven, het huren of leasen van kantoorinterieur of het gebruik van refurbished kantoormeubilair vermindert bezit en draagt zo direct bij aan de circulariteit. Werken er buitendienstmedewerkers die bedrijfskleding dragen bij het bedrijf? Deze kleding kan in een circulair programma worden opgenomen. Kersten doet dit al enige tijd met partnerorganisatie BTN. Zij zorgen ervoor dat oude werkkleding retour gaat voor duurzame verwerking.

Kortom, er zijn binnen alle bedrijven processen te ontdekken die circulair kunnen worden ingericht. Maak ze onderdeel van het prioriteitenplan dat we onder punt 2. noemden.

Denken als duurzaam collectief

Betrek als organisatie iedereen bij de duurzame missie, creëer bewustzijn en draagvlak onder collega’s, partners, leveranciers en relaties. Een voorbeeld, de missie van Kersten: Fossielvrij in 2050. Deze is niet zonder slag of stoot van de grond gekomen. Alle duurzame transities zijn forse opgaven, ook voor het personeel en omringende stakeholders. Iedereen moet mee in de vaart. Kersten ziet het als onze missie om samen met anderen duurzame installaties te realiseren voor een fossielvrij Nederland in 2050. Daarbinnen hebben we uitvoerbare keuzes gemaakt. Onze doelstelling zette aan tot veel verschillende acties: duurzame partners toetsen en betrekken, gezamenlijk innoveren, trainingen en voorlichting geven aan collega’s, onze interne communicatie verbeteren, extern meer verslagleggen. Kortom, alles om elkaar zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkelingen. Wat wij ervan leerden? Het wordt stapsgewijs ondernomen in een duurzaam collectief waarbinnen kraakhelder is wat je eigen rol is. Geen project doen wij zonder de vraag: hoe kan het slimmer? Zo komen onze mensen tot de beste ideeën en oplossingen. 

Contact

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Neem dan contact op, wij vertellen graag meer.