Ga naar hoofdinhoud

De energietransitie door de ogen van BIM

Uitdaging van elektrificatie voor de modelleur

Waar Kersten in het verleden regelmatig winkels aanlegde, is de focus van het bedrijf bewust verschoven naar de laag- en middenspanning omwille van de energietransitie. We gaan in gesprek met Bram van Velthoven, BIM-modelleur bij Kersten Techniek om te achterhalen welk effect dat nu heeft op zijn werk. De elektrificatie uitdaging heeft immers effect op wat je als modelleur ontwerpt. Vandaag draait het bij BIM meer dan tevoren om efficiënte aansluiting bij de omgeving.

iWell-project: grootschaligheid en aandacht voor esthetiek

Hoe projecten in de loop der tijd veranderen is goed af te leiden uit wat Bram vertelt over zijn traject bij iWell. “We plaatsen een accu-pakket en maken de kabelberekening voor de midden- en laagspanning. Aangezien het project in de buitenruimte staat en direct zichtbaar is, denken we ook na over de esthetiek. Dan heb je plots te maken met groenvoorziening zodat wat je plaatst een natuurlijke uitstraling blijft houden en niet een vreemd object in die buitenruimte wordt. Dat is nieuw voor ons. Je bent meer bezig met je omgeving, want projecten in de buitenruimte zijn veel zichtbaarder dan in een pand.”

Samenwerken in een veranderend speelveld

“We werken nu meer met civiele partijen samen, want de kabels komen veelal in de grond te liggen, dus je werkt ook op ‘andermans’ terrein. Zo werk je met hele andere partijen samen dan voorheen, noem gemeenten, ketenpartners, betrokken bewoners en bedrijven. En inderdaad, het is een stuk grootschaliger. Er zijn meer partijen bij betrokken dus je houdt met andere zaken rekening. Laat ik weer even de omgeving als voorbeeld nemen: daar spelen de behoeften van de mensen die erbinnen werken en wonen een grote rol.”

Energiebehoefte

“De ontwikkeling van ons vak wordt beïnvloed door de energiebehoefte van consument en zakelijke markt. Het bedrijfsleven is echter bepalend voor de schaal waarop we werken. Zo leg je een heel laadplein aan voor het voltallige personeel van een kantoor of werk je aan laadmogelijkheden voor het openbaar vervoer waar een hele vloot aan bussen terecht kan. Dat is echt wat anders dan een enkele laadplek voor de deur van een woonhuis. Het vraagt om denken in collectieve, slimme oplossingen. Dat kan alleen samen.”

De rol van modellering in een elektrische toekomst

Bram beschrijft dat de recente elektrificatie-uitdagingen de voorspelbaarheid van zijn vak als BIM-modelleur hebben verminderd. "Projecten zijn nu omvangrijker, erg divers en vereisen veel meer coördinatie." De complexiteit van het vak is toegenomen, wat betekent dat dagelijkse activiteiten zoals controle, berekeningen en tekenwerk continu evolueren. De huidige kwaliteitseisen stellen ook nieuwe eisen aan bijscholing en certificering.”

Toekomstvisie: samenwerking en optimalisatie

Ten aanzien van de toekomst is Bram positief: “Ik denk dat bij ons -binnen Kersten- de samenwerking tussen verschillende teams, zoals E, W, Beheer en Onderhoud, en R&D, echt voordelen gaat bieden aan klanten. Zeker met het oog op het managen van de prestaties van elektrische systemen, de analyse en de optimaliseringsslagen. Wij zien nu echt goed in dat het belangrijk is om precies te weten wat er nodig is en daarop in te spelen. Ons team bij E is leergierig en positief ingesteld waarbij we de toekomst echt zien als een uitdaging.”