Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe maatregelen voor netcongestie

Op dit moment geven netbeheerders projecten toegang tot het net op volgorde van aanmelding. Dit blijkt niet altijd goed uit te pakken. Daarom heeft de ACM het prioriteringskader opgesteld. Vanaf 1 oktober 2024 zijn netbeheerders verplicht zich hieraan te houden. Dit kader betekent dat projecten die maatschappelijke waarde hebben voorrang krijgen op andere aanvragers. Denk aan ziekenhuizen of scholen.

Dringen op het net

Het blijft dringen op het net. Netbeheer Nederland, VNG, IPO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere belanghebbenden zijn samengekomen voor een nieuw maatregelenpakket waarbij het prioriteringskader een van de pijlers is in de strijd tegen netcongestie. Het pakket is op basis van objectieve en transparante criteria en sluit daarmee aan bij het Europese wettelijk vereiste van non-discriminatie. Aanvragers moeten aantonen dat zij voorrang moeten krijgen.

Meer capaciteit creëren is voorrang

Voortaan mogen netbeheerders dus voorrang geven aan projecten die van maatschappelijke waarde zijn. Hoe werkt dat precies? Als eerste krijgen zogenaamde congestie-verzachters voorrang, zoals batterijsystemen die ervoor zorgen dat er meer capaciteit bij komt voor andere gebruikers. Defensie, politie en acute gezondheidszorg zijn voorbeelden in de tweede categorie. Het gaat hier om projecten waarbij veiligheid voorop staat. De derde categorie ziet op meerdere basisbehoeften zoals drinkwater en onderwijs.  

Lees hier meer over de maatregelen die getroffen worden door de ACM.